روش های درمانی

اسفند ۲۹, ۱۳۹۷
مايوفاشيال ريليز

مايوفاشيال ريليز

مايوفاشيال ريليز یکی از تکنیک های درمان دستی (منوال تراپی) در فیزیوتراپی است. این تکنیک تخصصی که توسط فیزیوتراپیست بر روی بدن اعمال می شود با […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی (Physiotherapy) مهم ترین رشته علوم توانبخشی و یکی از پرکاربردترین رشته های علوم پزشکی است. درمانگر این رشته که فیزیوتراپیست نام دارد از عوامل مکانیکی […]