روش های درمانی

اکتبر 24, 2020
سوزن خشک

سوزن خشک

سوزن خشک یا درای نیدلینگ یکی از تکنیک های درمانی نوین است که امروزه به عنوان یکی از مدالیته های پرکاربرد در کلینیک های فیزیوتراپی شناخته […]
مارس 20, 2019
مايوفاشيال ريليز

مايوفاشيال ريليز

مايوفاشيال ريليز یکی از تکنیک های درمان دستی (منوال تراپی) در فیزیوتراپی است. این تکنیک تخصصی که توسط فیزیوتراپیست بر روی بدن اعمال می شود با […]
دسامبر 8, 2018
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی (Physiotherapy) مهم ترین رشته علوم توانبخشی و یکی از پرکاربردترین رشته های علوم پزشکی است. درمانگر این رشته که فیزیوتراپیست نام دارد از عوامل مکانیکی […]