مقالات آموزشی

دسامبر 8, 2018
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی (Physiotherapy) مهم ترین رشته علوم توانبخشی و یکی از پرکاربردترین رشته های علوم پزشکی است. درمانگر این رشته که فیزیوتراپیست نام دارد از عوامل مکانیکی […]